Hệ thống baseafood

Xí Nghiệp Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu III

Xí Nghiệp Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu III
Các tiêu chuẩn: DL 484, HACCP

Địa chỉ: Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa VũngTàu
Điện Thoại: 0643.886024 / 886126;
Fax: 0643.677877
Email: phuochaibsf@hcm.vnn.vn 
Website: www.baseafood.vn
Chuyên sản xuất hàng Đông lạnh các loại, Surimi, cá khô các loại
Công suất trung bình mỗi năm: 3.000 MT

Bản ĐồCác tin khác

Liên hệ baseafood

Gọi điện SMS Chỉ Đường